Informace pro rodiče

28. 8. 2017

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám oznámit, že v novém školním roce 2017/2018 bude třídní učitelkou Vašich dětí ve třídě 9. B paní učitelka Mgr. Barbora Žabková.

Přeji Vám krásné letní dny.

S pozdravem

Mgr. Miroslava Herková

 

 

 

Výuka v týdnu 26. 6. - 30. 6. 2017

Po 26. 6.     výuka podle rozvrhu

Út 27. 6.     třídnický systém - výběr učebnic, 8:00 - 12:35, odpolední výuka odpadá

St 28. 6.     exkurze v Oslavanech v zábavním centru Permonium , 7:45 - cca 14:10, podrobnější info - viz informační letáček ( vstupné + jízdné 352, - Kč )

Čt 29. 6.     třídnický systém - předávání učebnic, 5 vyučovacích hodin, odpolední výuka odpadá

Pá 30. 6.     rozdání vysvědčení, 1 vyučovací hodina 8:00 - 8:45

 

Dne 23. 6. 2017 návštěva Zetor Galery - během řádné výuky, výuka podle rozvrhu 5. a 6. vyuč. hodinu

 

Školní turistický výlet

Termín:  7. června 2017

Trasa:  Brněnská přehrada, hrad Veveří

Městskou hromadnou dopravou pojedeme do přístaviště v Bystrci, dále poplujeme parníkem ke hradu Veveří, prohlédneme si areál hradu, pěšky se vrátíme podél přehrady do Bystrce  k tramvajové zastávce a pojedeme zpět městskou hromadnou dopravou k budově naší školy.

Cena: 90,- Kč    V ceně je zahrnuta jízdenka parníkem, vstup do areálu hradu.

S sebou: Vhodné turistické oblečení a pohodlnou obuv, svačinu a pití na celý den, pláštěnku.

Jízdenky na MHD si  každý obstará sám.

Sraz:  v 8.00 před budovou naší školy

Předpokládaný návrat:  v odpoledních hodinách k budově naší školy

Po příjezdu k budově naší školy bude výlet ukončen.

Finanční částku na uhrazení výletu je nutné zaplatit do 5. 6. 2017.

 

Dne 1. 6. 2017 proběhne během dopolední výuky  Školní sportovní olympiáda. Odpolední výuka odpadá.

Dne 30. 5. 2017 se konají třídní schůzky ( 16:30 - 17:00 ) a hovorové hodiny ( 17:00 - 18:00 ).

V ponděli 29. května 2017 proběhne fotografování tříd. Společná fotografie 30,- Kč a skupinky 20,- Kč.

V pátek 19. května 2017 je od 8:55 do 13:30 hod "Branný den". Donést 50,- Kč.

Ve středu 17. května 2017 - výlet do Vídně.

V pátek dne  5. května 2017  od 8:55 - 11:40 proběhne terénní geografická výuka, 5. - 6. vyučovací hodina je podle rozvrhu.

Ve čtvrtek dne  4. května 2017 - Den Země - třídnický systém ( 1. - 6. vyučovací hodina ) Odpolední výuka odpadá.

V pátek dne 7. 4. 2017 bude výuka z důvodu zápisu do prvních tříd končit ve 12:35 hod.

V pátek 31. 3. 2017 bude od 8:50 do 12:40 hod integrovaná projektová výuka - Velká vajíčková loupež.    V této době se žáci neučí dle rozvrhu. Dle rozvrhu je 6. vyučovací hodina.

 

Poznávací jednodenní výlet do Vídně

Dne 17. května 2017 pojedeme na jednodenní poznávací výlet do Vídně.

Sraz:   7:15 hod pod školním hřištěm ZŠ Horníkova ( u herny Abbas )

Návrat:   cca v 19:00 hod pod školní hřiště ZŠ Horníkova ( u herny Abbas )

Každý účastník výletu musí mít s sebou platný doklad totožnosti – OP nebo cestovní pas.

Každý účastník výletu by měl mít dále pohodlnou obuv, vhodné oblečení, jídlo a pití na celý den, malé kapesné pro vlastní potřebu.

Je nutné uhradit cenu výletu 500,- Kč nejpozději do 7. dubna 2017.  Cena zahrnuje dopravu autobusem, pojištění, průvodce.

Program: zámek Schönbrunn (zámecká zahrada, Gloriette, pro zájemce bludiště), Hundertwasserhaus, Hofburg, Rathaus, Stephansdom, centrum Vídně,  Naturhistorisches Museum

 

Dne 21. 3. 2017 se konají v 17:00 - 18:00 hod. hovorové hodiny.

Dne 21. 3. 2017 půjdeme se žáky na program Jednotni v rozmanitosti do Saleska. Výuka podle rozvrhu je 1. vyučovací hodinu a odpolední vyučovací hodiny. Program je od 9:00 - 12:35 hod. Donést 70,- Kč. S sebou přezůvky, vhodnou obuv a oblečení do tělocvičny.

Vážení rodiče, seznamte se prosím s novým dodatkem školního řádu, který platí od 26. ledna 2017 a který naleznete na webových stránkách naší školy.

Dne 31. 1. 2017 je zkrácená výuka. Vysvědčení se vydává 5. vyučovací hodinu.

Informace z třídní schůzky dne 10. 1. 2017:

- seznámení s navrhovanou klasifikací

- termín uzavření pololetní klasifikace je 20. 1. 2017

- seznámení rodičů s "Pravidly komunikace se školou" (  info i na webových stránkách školy)

- seznámení rodičů s úplným zákazem používání mobilních telefonů, herních konzolí, tabletů apod.( informační leták ) - předáno rodičům

- informace o prevenci - kyberšikaně

- předány pozvánky na Valentýnský ples dne 11.2. 2017 ( možnost daru do tomboly )

 

Dne 10. ledna 2017 se konají v 16:30 třídní schůzky a v 17:00 hovorové hodiny.

 

Třídnické hodiny v roce 2017
 Třídnické hodiny se konají 6. vyučovací hodinu ve dnech: 3. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5.

Pozvánka

Srdečně zveme všechny děti, rodiče a prarodiče
na vánoční dílničky,
které se budou konat ve středu 21. 12. 2016 od 17:00 hod.
ve školní jídelně ZŠ a MŠ Horníkova.
Přijďte si vytvořit vánoční dekorace, drobné dárečky, ozdobit
perníčky, zkrátka příjemně strávit předvánoční čas společně se
svými dětmi.
Součástí bude i nabídka vánočního občerstvení.
Vstupné:
Členové Horníčku + jejich děti + 1 rodinný příslušník…….…. zdarma
Děti se zaplaceným příspěvkem ……………………………….…. zdarma
Děti bez zaplaceného příspěvku + ostatní rodiče ……………….50 Kč
Těšíme se na Vás.
Horníček – spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova,
kolektiv MŠ Horníkova, MŠ Poláčkova a ŠD

 

Dne 19. 12. 2016  - projekt Ekosystémy Země   - přednáška s besedou    Cena: 40,- Kč

Dne 22. 12. 2016 je výuka zkrácena  do 12:45 a bude třídnický systém.

Dne 20. 12. 2016 se třídnické hodiny nekonají.

Dne 15.12.2016 pojedeme do divadla Polárka na divadelní představení "Hynku! Viléme! Jarmilo!" Cena představení 60,- Kč. S sebou dvě hodinové jízdenky.  Výuka pokračuje 5. vyučovací hodinou.

 

Naše třída se zapojila do projektu "Ježíškova vnoučata", který se snaží podpořit osamocené seniory.

 

Vážení rodiče, upozorňuji Vás, že žáci mají v žákovských knížkách vlepené čtvrtletní hodnocení, které prosím podepište. Děkuji.

 

Dne 2. 11. 2016 výukový program v ZOO. Sraz 7:40 před školou. Návrat 13:30. Cena: 65,- Kč

S sebou: jízdenky MHD, psací potřeby, teplé oblečení.

 

Dne 11. 11. 2016  bude od 8:55 do 13:30 hod projektová výuka na téma Ovocný strom v naší krajině.
Jedná se o integrovanou výuku předmětů přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika. S sebou: psací potřeby.

 

Dopis rodičům ( spolek Horníček )

Vážení rodiče,

v uplynulých měsících jsme Vás žádali o finanční příspěvek na činnost spolku Horníček, abychom mohli financovat aktivity pro Vaše děti navštěvující ZŠ Horníkova. Jsme rádi, že většina z Vás
na činnost spolku přispěla a že tedy budeme moct v naší činnosti pokračovat. Podrobný přehled počtu platících a neplatících naleznete na následující straně.

Na co budou/byly peníze využity?

1. Padesát Kč z každého uhrazeného příspěvku se vrací zpět do třídy. Tyto peníze slouží k dovybavení tříd. Bližší informace naleznete v samostatném dokumentu na webu Horníčku a třídních webech.

2. Spolek zakoupil, zkompletoval a předal více než 40 sad odměn za výhry v soutěžích pro první pololetí pořádaných školou. Odměňováno je vždy první až třetí místo. Také díky Vašim příspěvkům již děti nebudou dostávat jen bonbóny a jiné sladkosti, ale mohou získat např. knihy, kancelářské
a školní potřeby, hry apod.

3. Byl vyplacen příspěvek na odměny pro žáky z PAS třídy ve výši 2 000 Kč. Žáky s těmito specifickými poruchami učení je nutné neustále vhodně motivovat formou drobných odměn, aby v učení dostáhli lepších výsledků.

4. Připravujeme pro Vás podzimní/zimní burzu, která se bude konat 12. listopadu 2016. Bližší informace naleznete na webu Horníčku, webu ZŠ, třídních webech a vyvěšených letáčcích.

5. Do Vánoc stihneme vánoční dílničky, na které jsme již nyní zakoupili výseky z kartonu. Jde o kartonové skládačky (kufřík a kamion), které děti mohou dle vlastní fantazie dozdobit a použít např. jako skrýš na poklady nebo jako malý vánoční dárek.

O dalších plánovaných akcích se můžete dočíst na webu Horníčku v Plánu akcí na školní rok 2016/2017.

Na všechny akce Horníčku mají děti rodičů, kteří uhradili příspěvek, vstup zdarma.

Třídním učitelům byl předán seznam platících a příslušný počet volných vstupenek k rozdání. Volná vstupenka platí pro školní rok 2016/2017. Bohužel není v našich silách na každou kartičku dopisovat jméno a třídu. Doporučujeme proto si kartičku na zadní straně podepsat permanentním fixem.
Při ztrátě lze pak dohledat jejího majitele. Duplikáty nelze vystavovat. Pokud jste se již zúčastnili např. dílniček, víte, že děti chtějí rychle jít něco tvořit a ne čekat ve frontě až někdo zkontroluje seznam, zda mají uhrazeno. Volnou vstupenku si proto prosím hlídejte, budete ji potřebovat
na každou akci Horníčku.

Co se zatím stále nedaří?

Prosadit variantní řešení přechodu pro chodce na ulici Horníkova u PČR a OD MMB. Chtěli jsme tak, jako v minulých letech, asistovat při přecházení dětí přes tuto silnici. Bohužel i přes veškerou snahu
a i přesto, že jsme náborovou akci rozjeli již počátkem září, se nám nepodařilo najít nikoho, kdo by byl ochoten děti převádět, ani za nabízený přivýdělek na základě dohody o provedení práce s odměnou ve výši 100 Kč/h před zdaněním. Nakonec nám svou pomoc od 1. listopadu přislíbily paní učitelky z MŠ Horníkova, za což jim velice děkujeme.

Kolik se podařilo vybrat peněz?

 

Celkem ZŠ

Žáků celkem*

Uhradilo

Neuhradilo

Kč za třídu

Uhrazeno navíc/méně

Zpět do třídy

1. A

17

17

0

         4 250 Kč

 

             850 Kč

1. B

19

19

0

         4 750 Kč

 

             950 Kč

1. C

18

18

0

         4 500 Kč

 

             900 Kč

2. A

19

19

0

         4 750 Kč

 

             950 Kč

2. B

16

16

0

         4 000 Kč

         80 Kč

             880 Kč

2. C

19

17

2

         4 250 Kč

 

             850 Kč

3. A

24

20

4

         5 000 Kč

 

          1 000 Kč

3. B

23

16

7

         4 000 Kč

 

             800 Kč

4. A

28

20

8

         5 000 Kč

 

          1 000 Kč

5. A

32

29

3

         7 250 Kč

 

          1 450 Kč

6. A

24

23

1

         5 750 Kč

 

          1 150 Kč

6. V

15

15

0

         3 750 Kč

 

             750 Kč

7. A

19

16

3

         4 000 Kč

 

             800 Kč

7. B

22

18

4

         4 500 Kč

-       50 Kč

             850 Kč

8. A

16

13

3

         3 250 Kč

 

             650 Kč

8. B

17

12

5

         3 000 Kč

 

             600 Kč

9. A

15

11

4

         2 750 Kč

 

             550 Kč

9. B

22

11

11

         2 750 Kč

 

             550 Kč

9. C

11

10

1

         2 500 Kč

 

             500 Kč

PAS

7

6

1

         1 500 Kč

 

             300 Kč

Celkem ZŠ

383

326

57

       81 500 Kč

         30 Kč

        16 330 Kč

 

 

 

 

 

 

 

* V celkovém počtu nejsou uvedeni žáci, kteří trvale žijí v zahraničí.

 

Pokud jste dosud neuhradili příspěvek, stále máte možnost získat pro Vaše dítě:

dalších 50 Kč na dovybavení třídy
volnou vstupenku na akce Horníčku pro školní rok 2016/2017
odměnu, pokud se ve školní soutěži umístí na prvním až třetím místě


Stačí uhradit 250 Kč na transparentní účet spolku Horníček určený pro ZŠ Horníkova:

2700485079 / 2010

Do poznámky uveďte jméno a třídu. Dodatečně Vám bude předána volná vstupenka.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se financování a účetnictví spolku prosím kontaktujte paní Lindu Malou, pokladníka spolku, na e-mailové adrese mala.hornicek@seznam.cz.

Mgr. Eva Nosavcovová, Ph.D.                                        Ing. Linda Malá

       předsedkyně Horníčku                                               pokladník Horníčku



Záleží Vám na bezpečí Vašich dětí, vnoučat? Hlídání přechodu u školy na ulici Horníkova

Horníček - spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova hledá zájemce na spolupráci při hlídání přechodu. Tímto opatřením každý rok zajišťujeme bezpečný příchod našich dětí do školy/školky v místě, které je velmi nebezpečné.
Může se jednat i o dva zájemce, kteří se budou po vzájemné dohodě střídat.
Kdy: vždy pondělí – pátek od 7:00 do 8:00 h.
Časové období: říjen 2016 – cca únor/březen 2017
Odměna: 100 Kč/hod, forma spolupráce DPP
Víme, že odměna není velká, ale věříme, že se najde dobrý člověk, kterému více než na penězích záleží na tom, že bude moci dělat správnou věc.

Prosíme případné seriózní zájemce, aby kontaktovaly Pavlínu Coufalovou
na tel: 723 821 586 nebo na mailu:
coufalova.hornicek@seznam.czmailto:coufalova.hornicek@seznam.cz

 

 

Třídnické hodiny ( v roce 2016 )

Třídnické hodiny se konají 6. vyučovací hodinu ve dnech:

13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12.,

 

Ředitelské volno!

Ředitel školy vyhlásil volný den v termínu 18.11.2016 z provozních důvodů.

V provozu je školní družina a jídelna ( žáci nemají nárok na dotaci na stravu ).

O vyhlášení volného dne informoval ředitel školy zřizovatele.

( informace viz webové stránky školy )

 

Výuka v pátek 7. 10. 2016

V pátek 7. 10. 2016 je výuka 8:55 - 12:35 hod.

Z důvodu voleb končí výuka ve 12:35 hod.

Žáci se mohou tento den dostavit již na 1. vyučovací hodinu - Projekt Edison.

Kontakt

Mgr. Miroslava Herková 517541819 mherkova@zshornikova.cz